ord & form har spesialisert seg på formgiving, layout og ombrekking av bøker. Vi har i løpet av de siste 18 årene produsert over 800 titler, de fleste for Aschehoug, Gyldendal, Det Norske Samlaget, Schibsted Forlag og Universitetsforlaget i Norge og Liber, Gothia Fortbildning, Natur & Kultur, Specialpedagogiska skolmyndigheten og Societas Archaeologica Upsaliensis i Sverige.

Vi har også kompetanse innenfor andre grafiske produkter, som f.eks. kundeaviser, tidsskrifter og brosjyrer.

Bak ord & form står Gudbrand Klæstad som er utdannet typograf i 1983. Han har for det meste arbeidet med grafisk produksjon, men har også i en periode vært ansatt i Universitetsforlaget som produksjonskonsulent og hos Skotvedt Aanesen som produktspesialist på Macintosh og grafiskrelaterte programmer. Han har også sittet i prøvenemnda for typografer i Oslo. I 1996 gikk flyttelasset til Karlstad og ord & form ble etablert.

ord & form regnes for å være raske, lojale, nøyaktige og ha konkurransedyktige priser.

Ta gjerne kontakt for å høre hva vi kan gjøre for deg!

 

Formgivning och layout av böcker Formgivning og layout av bøker

ord & form, Gudbrand Klæstad AB | Zakrisdalsvägen 26 | SE-653 42 Karlstad | Sverige | Telefon +46 54 56 77 70 | Mobil +46 708 99 47 03 | info@ordform.nu